Główny cel naszych prac:

Badanie i modelowanie ekosystemów morskich

zasilanych w energię poprzez fotosyntezę