Our staff

Bogdan Woźniak (1946 -2014)

Founder of Laboratory

 Dr  hab. Małgorzata Stramska
Dr hab. Mirosława Ostrowska
Dr Ryszard Hapter
Dr hab. Małgorzata Stramska
Dr.   Joanna Stoń-Egiert
Mrs.  Agnieszka Zdun

Dr Joanna Stoń - Egiert
Dr Agnieszka Zdun
Dr Marek Kowalewski


inż. Sebastian Meler
Mgr Agata Cieszyńska Mgr Jagoda Białogrodzkamgr Marek Świrgoń