Szanowni Państwo

Informujemy, że bieżącym roku Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, wspólnie z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, organizuje w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze cykl tzw. "Letnich Spotkań z Nauką". W lipcu i sierpniu, w każdą sobotę w godzinach wieczornych, zostaną wygłoszone mini-wykłady (30-60 minut) przez przedstawicieli różnych instytutów PAN. Wykłady te, o charakterze popularnonaukowym, będą upowszechniać wyniki prowadzonych w Polsce badań. Zamierzamy je zorganizować w formie ilustrowanej przeźroczami "gawędy naukowej".

"Letnie Spotkania z Nauką" organizujemy z nie tylko z myślą o pracownikach Polskiej Akademii Nauk przebywających w Ośrodku, ale przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przyjęliśmy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w "Spotkaniach".

Szczegółowych informacji o spotkaniach udzielają:

Dr inż. Marek Kulczykowski (IBW PAN)
tel: 0-58 552 20 11, e-mail: marek@ibwpan.gda.pl

Doc. dr hab. Ewa Kulczykowska (IO PAN)
tel: 0-58 620 29 01, e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Informacja o "Letnich Spotkaniach z Nauką" jest dostępna również dostępna na stronie internetowej: www.ibwpan.gda.pl/osrodek/spotkania.htm

Terminarz wykładów w ramach "Letnich Spotkań z Nauką"
w Ośrodku Pracy Twórczej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
W Czarlinie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze (ramię Jelenie)

Wszystkie wykłady odbywać się będą w każdą sobotę lipca i sierpnia o godz. 20:00. Wykłady będą miały charakter popularno-naukowy. Będą wygłaszane na poziomie zrozumiałym dla ucznia szkoły średniej. Czas trwania wykładu: ok. 45 minut. Dojazd na "Spotkania": samochodem, kajakiem lub na piechotę wg. załączonego planu.

 1. 5 lipca,
  Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
  "Genetyka dla człowieka"

 2. 12 lipca,
  Doc. dr hab. Grzegorz Łysik, Instytut Matematyki PAN w Warszawie,
  "O funkcji kwadratowej (Bajka kwadratowa)",
  Mgr astronomii Maria Łysik,
  "Jak astronomowie zbierają informacje o Wszechświecie"

 3. 19 lipca,
  Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku,
  "Zagadnienia współczesnej gospodarki wodnej"

 4. 26 lipca,
  Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,
  "Topniejące lodowce Spitsbergenu"

 5. 2 sierpnia,
  Prof. Yurij Yablokow, dr Maria Augustyniak - Jablokow, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu,
  "Rezonans magnetyczny - czyli jak zajrzeć do ciała ludzkiego bez użycia noża"

 6. 9 sierpnia,
  Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Instytut Chemii Biorganicznej PAN w Poznaniu,
  "Jak umierają komórki"

 7. 16 sierpnia
  Doc. dr hab. Ewa Kulczykowska, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,
  "Melatonina - cudowny lek?"

 8. 23 sierpnia,
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Massel, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,
  "Piękno i groza tropików"

 9. 30 sierpnia,
  Dr Jerzy Kołodko, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku,
  "Tajemnice powierzchni jezior"

Szczegółowe informacje o "Spotkaniach", treści poszczególnych wykładów, wykładowcach oraz ich macierzystych instytutach będzie można uzyskać od dr inż. Marka Kulczykowskiego, z IBW PAN, tel: 0-58 552 20 11, e-mail: marek@ibwpan.gda.pl

Jak dojechać na "Spotkania z Nauką" do Ośrodka Pracy Twórczej IBW PAN

Mapka

Wykłady w ramach "Spotkań z Nauką" odbywać się będą na terenie Ośrodka Pracy Twórczej IBW PAN położonego nad ramieniem Jelenie jeziora Wdzydze, w odległości ok. 1 km na zachód od szosy Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie. Jadąc od strony Kościerzyny należy, po minięciu wsi Wąglikowice, pojechać dalej ok. 1 km, aż po lewej stronie minie się przystanek PKS Skoczkowo. Wówczas należy skręcić w prawo w szutrową drogę. Jadąc od strony Wdzydz należy po minięciu po lewej stronie przystanku PKS Skoczkowo (przystanek słupkowy) skręcić w lewo w szutrową drogę. Przy tej drodze stoją dwa drogowskazy: jeden do Ośrodka IBW PAN oraz drugi zielony z napisem "Czarlina Wieś 2,5 km". Przy tej drodze (50 m dalej) stoi również biała tablica "Czarlina-Skoczkowo". Drogą tą należy jechać cały czas prosto w kierunku zachodnim. Po ok. 600 m wjeżdża się do lasu, aby po ok. 100 m z niego wyjechać. Zaraz na skraju lasu należy skręcić w lewo w dół w piaszczystą drogę (za drogowskazem Ośrodka IBW PAN). Drogą tą po ok. 400 m dojeżdżamy do Ośrodka.
Na "Spotkania" można również dopłynąć łódką lub kajakiem. Ośrodek położony jest na północnym brzegu jeziora Jelenie (północne ramię jeziora Wdzydze), w odległości ok. 1,5 km na północ od kąpieliska we Wdzydzach Kiszewskich.