Seminars 2017-2018

1 14 XII J.M. Węsławski Plastik w morzu – przegląd problemu
2 21 XII L. Kotwicki Na czym polega badanie EIA przy farmach wiatrowych
3 11 I A. Tatarek Wyniki projektu ZOSTERA
4 18 I Joan Soto Angel New findings on hydrozoan science: selected cases from the Antarctic and Red Sea
5 25 I K. Deja Plankton or benthos – where krill belongs in Spitsbergen fjords
6 01 II J. Wiktor Wyniki projektu FAABulous: Future Arctic Algae Blooms – and their role in the context of climate change.
7 08 II E. Trudnowska Particles and Plankton facing the glaciers around Svalbard
8 15 II M. Chełchowski Zespoły bentosowe w strefie litoralu w Zatoce Admiralicji
9 22 II K. Grzelak Kinoryncha nieznana grupa meiofauny
10 1 III J. Wiktor Junior Wyniki projektu MAKAK
11 8 III M. Ronowicz Antarktyczne i arktyczne Hydrozoa
12 15 III S. Kwasniewski Zooplankton long-term observations on AREX
13 22 III M. Głuchowska Functional diversity in mesozooplankton studies
14 29 III A. Kubiszyn Różnorodność, rozmieszczenie i struktura funkcjonalna morskich bruzdnic planktonowych w zmieniającej się Arktyce, ze szczególnym uwzględnieniem niezidentyfikowanych gatunków
15 5 IV R. Boehnke Regionalizacja żerowisk alczyków
16 12 IV B. Gorska Biomasa, produkcja i struktury wielkościowe bentosu w gradiencie batymetrycznym w rejonie HAUSGARTEN
17 19 IV P. Bałazy Wrecks in the Baltic Sea – effects on marine biota
18 26 IV B. Oleszczuk Struktura i funkcjonowanie makrozoobentosu w Morzu Barentsa
19 3 V 3 MAJ majówka
20 10 V J. Legeżyńska Fauna Crustacea fiordu Isfjorden
21 17 V M. Kędra Benthic diversity and trophic sensitivity to on-going changes in sea ice cover
22 24 V M. Włodarska-Kowalczuk Bioróżnorodność taksonomiczna, funkcjonalna i troficzna – nisze izotopowe bentosu w fjordzie arktycznym
23 31 V K. Błachowiak-Samołyk Biogeografia Ostracoda – wykorzystanie ‘big data base”
24 7 VI A. Piwoni-Piórewicz Trends of metal concentrations in shells of selected benthic calcifiers from the southern Baltic Sea
25 14 VI P. Kukliński temat do ustalenia
26 21 VI Z. Smoła Molekularne badania mikroplanktonu Isfjorden
27 28 VI M. Mazurkiewicz Ekosystem Hornsundu w czasie optimum klimatycznego


back