Seminars 2018-2019

18 X Katarzyna Błachowiak-Samołyk / Martin Angel Exploration of patterns in distribution, composition and biodiversity of pelagic ostracods in the Eastern Atlantic.
25 X Steve Hageman Morphology and Molecules: An Integrated Comparison of Phenotypic and Genetic Rates of Evolution.
8 XI Michał Czub Sea dumped chemical munition effects on Baltic Sea Ecosystem.
15 XI Zuzanna Borawska Analysis of the organic microfossils from the Upper Silurian rocks in Wydryszów area (Holy Cross Mountains, central Poland).
22 XI Marta Słomińska The role of zoobenthic communities in the functioning of Puck Bay coastal biotopes.
29 XI Monika Kędra Organic carbon budget of the ice-covered Arctic Ocean during late spring – preliminary results.
6 XII Emilia Jankowska Recent trend reversal for declining European seagrass meadows.
13 XII Mark Silberberger Spatial patterns in subarctic benthos (preliminary title).
20 XII Jan Marcin Węsławski Co oznacza interdyscyplinarność i podejście holistyczne w badaniach morza.
3 I Joanna Piwowarczyk Mapowanie barier dla zrównoważonego rozwoju metodą interaktywnego zarządzania: wybrzeże województwa pomorskiego i przylegające obszary morskie.
10 I Anna Piwoni-Piórewicz Elemental composition of size-grouped shells composed of various CaCO3 crystalline polymorphs based on invertebrates from the brackish Baltic Sea.
17 I Mateusz Omańczyk The smaller side of zooplankton from the Nordic Seas.
24 I Piotr Kukliński Czy organizmy z węglanowym szkieletem znikną z Oceanu Arktycznego?
31 I Maria Włodarska-Kowalczuk Organic carbon stocks, benthic faunal consumption and burial in sediments of northern Atlantic and Arctic fjords (60-90 ⁰N).
7 II Józef Wiktor Jr Metody automatycznej analizy zdjęć spod mikroskopu.
14 II Barbara Oleszczuk Struktura i funkcjonowanie zespołów makrozoobentosowych w rejonie Svalbardu w okresie wiosennym.
21 II Rafał Boehnke Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji żerowisk alczyka.
28 II Kajetan Deja Epibenthic fauna in Svalbard fjords
7 III Sławomir Kwaśniewski Zmienność występowania zooplanktonu w WSC na przykładzie obserwacji wieloletnich (2001-2014).
14 III Anna Kubiszyn The Nordic cauldron: spatial variability of planktonic protist communities structure in the North Atlantic Current branches in summers 2015-2016.
21 III Marta Ronowicz Seasonality and spatial variability of epifaunal recruitment in the Arctic.
28 III Kaja Bałazy The phenology of key Calanus spp. species in the context of food demand of little auk (Alle alle) nesting on Spitsbergen.
4 IV Józef Wiktor Zmiany zbiorowisk arktycznych morskich pierwotniaków i ich znaczenie.
11 IV Piotr Bałazy Sezonowość odżywiania i inne krótko-okresowe trendy u różnych przedstawicieli płytkowodnego epibentosu Arktyki.
18 IV Mikołaj Mazurkiewicz Miko- i makroplastic na bałtyckich plażach.
25 IV KONFERENCJA SCIENTIFIC DIVING
9 V Agnieszka Tatarek Mapowanie łąk makroglonowych w Isfiordzie (założenia i wstępne wyniki projektu MAKAK).
16 V Lech Kotwicki Plastic contamination at Spitsbergen coast.
23 V Marta Głuchowska Taxonomic and functional diversity in Arctic zooplankton communities: searching for drivers at different spatial scales.
31 V Joanna Legeżyńska Zależności pokarmowe bentosu Hornsundu na podstawie analizy kwasów tłuszczowych.


back