MSc Mikołaj Mazurkiewicz

Department of Marine Ecology
Institute of Oceanology PAS
Powstancow Warszawy 55
81-712 Sopot
POLAND
tel: (+ 48 58) 7311678
fax: (+ 48 58) 551 21 30
e-mail: mikolaj [at] iopan.gda.pl


Education

2014 - To date PhD studies. Interdisciplinary Polar Studies, Centre For Polar Studies, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences

2012 – 2014 MSc Degree in Marine Biology, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

Thesis title: “Spatial and seasonal variability of macrozoobenthos in the region of Vistula river prodelta (Gulf of Gdańsk, Baltic Sea)”, supervised by PhD Maria Włodarska-Kowalczuk, Prof. IO PAS

2009 - 2012 BSc Degree in Biological Oceanography, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

2006 – 2009 High School no. I under the patronage of Nicolas Copernicus in Łódź

 

Publications

Majaneva, S., Peeken I., Choy E., David C., Degen R., Górska B., Jørgensen L., Kirievskaya D., Mazurkiewicz M., Narcy F., Richard J., 2015. Arctic Biodiversity - Marine Biodiversity: From Individuals to Pan-Arctic. International Arctic Research Center, Fairbanks, Alaska, 2 pp. dx.doi.org/10.2312/ART.0329.18148

Śliwińska S., Mazurkiewicz M., Dopierała Ł., Kacprzak P., Korneluk M., Wawrzynek J., Rzemykowska H., Latała A., 2013. Wpływ oddziaływania allelopatycznego bałtyckich sinic na przeżywalność lasonogów pospolitych Neomysis integer. Współczesne zagadnienia, problemu i wyzwania w badaniach geograficznych. Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 17-26, ISBN 978-83-7865-071-3

 

Project participation

DWARF (Declining size - a general response to climate warming in Arctic fauna?). WP4 – Marine Benthis Fauna; WP7 - Synthesis of the Results, Transfer of Knowledge and Public Outreach

 

Awards

Laureate of 8th edition of project “The Best Students of the Gdańsk University”

Courses
 • Training in: weapon handling, first aid, radio comunication and pyrotechniques for scientists working at Svalbard. Gdynia, Poland. 05.2015
 • STCW Basic safety training in personal survival techniques. Gdynia, Poland. 06.2014
 • Statistics for biologists. Sopot, Poland. 06. 2014
Research expeditions
 • 2015 AREX 2015 scientific cruise (Kongsfjorden part of the expedition) on board of r/v Oceania. Cellecting soft bottom samples: macrozoobenhos, meiofauna and sediment cores.
 • 2015 AREX 2015 scientific cruise (Gdańsk – Tromso part of the expedition). Cellecting: soft bottom samples (macrozoobenhos, meiofauna and sediment cores), hard bottom samples (rocks with encrusting fauna).
 • 2015 Marine Night project scientific cruise on r/v Helmer Hanssen on Greenland Sea and Kongsfjorden (Svarbald). Collecting: soft bottom samples (macrozoobenhos, meiofauna and sediment cores), hard bottom samples (rocks with encrusting fauna); basic analysis of ichthyofauna
 • 2014 AREX 2014 scientific cruise (West Spitsbergen fjords’ part). Cellecting soft bottom samples: macrozoobenhos, hyperbenthos, meiofauna and sediment cores; plankton sampling with plankton nets and Multinet Plankton Sampler
 • 2014 Marine Night project scientific cruise on r/v Helmer Hanssen in Kongsfjorden. Collecting soft bottom samples (macrozoobenhos, hyperbenthos), hard bottom samples (rocks with encrusting fauna); basic analysis of ichthyofauna
 • 2013 AREX 2013 scientific cruise (West Spitsbergen fjords’ part). Respiratory measurements of benthic organisms; cellecting soft bottom samples: macrozoobenhos, hyperbenthos, meiofauna and sediment cores
 • 2012 AREX 2013 scientific cruise (West Spitsbergen fjords’ part). Respiratory measurements of benthic organisms; cellecting soft bottom samples: macrozoobenhos, hyperbenthos, meiofauna and sediment cores; plankton sampling with plankton nets and Multinet Plankton Sampler
 • 2012 Scientific cruise at the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) on board of r/v Oceania. Cellecting soft bottom samples: macrozoobenhos, meiofauna and sediment cores with gravity corer; plankton sampling with plankton nets and Multinet Plankton
 • 2012 Scientific cruise at the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) on board of r/v Oceania. Collecting macrozoobenthos samples
 • 2011 Scientific cruise at the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) on board of r/v Oceania. Plankton sampling with nets

 

Conferences
 • Mazurkiewicz M., Damrat M., Włodarska – Kowalczuk M., 2014. Czynniki środowiskowe kontrolujące skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły. XI Konferencji "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego", 24th October, 2014, Sopot, Poland - poster
 • Mazurkiewicz M., Górska B., Włodarska-Kowalczuk M., 2014. DWARF - Declining size - a general response to climate warming in Arctic fauna? – A Polish – Norwegian Research Project. ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System, 21-24th October, 2014, Plouzané, France - presentation
 • Mazurkiewicz M., Włodarska – Kowalczuk M., Kotwicki L., Zajączkowski M., 2014. Zbiorowiska makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły (Zatoka Gdańska). III Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, 13-14th March 2014, Poznań, Poland - poster
 • Mazurkiewicz M., Kacprzak P., Korneluk M., Wawrzynek J., Śliwińska S., Rzemykowska H., Latała A., 2012. Wpływ oddziaływania allelopatycznego sinic Synechococcus sp. oraz Nodularia spumigena na pobieranie pokarmu i przeżycie bałtyckich lasonogów Neomysis integer. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, 19-20th April 2012, Sopot, Poland - poster
 • Mazurkiewicz M., Śliwińska S., Kacprzak P., Korneluk M., Wawrzynek J., Rzemykowska H., Latała A., 2012. Wpływ oddziaływania allelopatycznego bałtyckich sinic na przeżywalność lasonogów pospolitych Neomysis integer. Sympozjum geograficzne „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych”, 23-24th. March 2012, Gdańsk, Poland - poster

back to Marine Ecology Department home page