OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedmiot sprzedaży: "Zapasowy agregat prądotwórczy"

Widok ogólny agregatu

Sopot, 21. września 2010 r.