ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Zaprojektowanie i wykonanie części elektronicznej systemu zbierania i gromadzenia danych akustycznych w boi akustycznej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 11 lutego 2019

Sopot, 25 kwietnia 2019