ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie audytu projektu WaterPUCK w ramach programu BIOSTRATEG III finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"

Sopot, 16 listopada 2018

Sopot, 29 listopada 2018