ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Usługa wsparcia projektu DAIMON w zakresie związanym z tematyką zatopionej amunicji chemicznej i konwencjonalnej"

Subject of the procedure: "The service of supporting the DAIMON project within the scope related to the issue of sea-dumped chemical and conventional munition"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 30 października 2018

Sopot, 7 listopada 2018

Sopot, 7 grudnia, 2018

Documents in english:

Sopot, 30th October 2018

Sopot, 7th November 2018

Sopot, 7th December 2018