ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Usługa sporządzenia niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydania świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) sporządzonych przez Instytut Oceanologii PAN w związku z realizacją projektu INTAROS w ramach programu >>Horyzont 2020<<"

Sopot, 29 października 2018

Sopot, 6 listopada 2018

Sopot, 8 listopada 2018