ZAPYTANIE OFERTOWE / QUOTATION REQUEST NOTICE

Przedmiot zamówienia: "Usługa przesyłu danych pomiarowych z platformy pomiarowej IAOOS (Ice Atmosphere Arctic Ocean Observing System) należącej do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zainstalowanej w rejonie Oceanu Arktycznego"

Subject of the procedure: "The service of transmission the measurement data from the measurement platform IAOOS (Ice Atmosphere Arctic Ocean Observing System), owned by the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences and installed in the Arctic Ocean region."

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 23 października 2018

Documents in english:

Sopot, 23rd october 2018