ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Usługa wsparcia projektu DAIMON w zakresie związanym z tematyką zatopionej amunicji chemicznej i konwencjonalnej"

Subject of the procedure: "The service of supporting the DAIMON project within the scope related to the issue of sea-dumped chemical and conventional munition"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 18 października 2018

Sopot, 30 października 2018 Documents in english:

Sopot, 18th october 2018

Sopot, 30th october 2018