ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Rozbudowa systemu do mikroskopowej i cyfrowej analizy oraz do archiwizacji obrazów zooplanktonu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 11 lipca 2018

Sopot, 24 lipca 2018

Sopot, 20 sierpnia 2018