OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiot zamówienia: "Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 27 kwietnia 2018