ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Zaprojektowanie i dostawa platformy autonomicznej IAOOS (Ice Atmosphere Arctic Ocean Observing System) do ciągłych pomiarów oceanu, lodu, śniegu oraz atmosfery, kotwiczonej na dryfującym lodzie morskim"

Subject of the procedure: "The design and delivery of IAOOS (Ice Atmosphere Arctic Ocean Observing System) autonomous platform for continuous ocean/ice/snow/atmosphere measurements from a drifting ice floe"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 18 stycznia 2018

Sopot, 30 stycznia 2018

Documents in english:

Sopot, January, 18th 2018

Sopot, January, 30th 2018