OTWARTY NABÓR NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia: "Konkurs na nabór partnera I do projektu >>System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych<< w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17"

Sopot, 16 października 2017

Sopot, 8 listopada 2017