ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Zaprojektowanie i dostawa automatycznego systemu do pomiarów ciągłych pCO2 w powierzchniowej wodzie morskiej (typu ferrybox) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Subject of the procedure: "The design and delivery of Automated system for continuous measurements of pCO2 in the surface seawater (ferrybox type) for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences in Sopot"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 10 sierpnia, 2017

Sopot, 21 sierpnia, 2017

Sopot, 31 sierpnia, 2017

Documents in english:

Sopot, August 10th, 2017

Sopot, August 21st, 2017