ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa spektrometru mas z wlotem membranowym dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Subject of the procedure: "The delivery of Membrane Inlet Mass Spectrometer (MIMS) for the Contracting Authority - the Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences in Sopot"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 19 lipca, 2017

Sopot, 26 lipca, 2017

Sopot, 31 lipca, 2017

Sopot, 10 sierpnia, 2017

Documents in english:

Sopot, July 19th, 2017

Sopot, July 26th, 2017

Sopot, July 31st, 2017