ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa: "Dostawa boi wypornościowych i ram nośnych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie."

Subject of the procedure: "The delivery of mooring hardware for the Contracting Authority - the Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences in Sopot"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 22 czerwca 2017

Documents in english:

Sopot, June, 22nd, 2017

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 28 czerwca, 2017

Sopot, 6 lipca, 2017

Documents in english:

Sopot, June 28nd, 2017

Sopot, July 6th, 2017