ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa akustycznych profilujących prądomierzy dopplerowskich dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Subject of the procedure: "The delivery of acoustic doppler current profilers for the Contracting Authority - the Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences in Sopot"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 22 czerwca 2017

Sopot, 28 czerwca 2017

Sopot, 6 lipca, 2017

Documents in english:

Sopot, June, 22nd, 2017

Sopot, June, 28th, 2017

Sopot, July 6th, 2017

Sopot,19 lipca, 2017