OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiot zamówienia: "Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 16 maja 2017 r.

Sopot, 18 maja 2017 r.

Sopot, 22 maja 2017 r.

Sopot, 29 maja 2017 r.

Sopot, 5 czerwca 2017 r.