ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Usługa opracowania studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego polegającego na budowie innowacyjnego badawczego statku pełnomorskiego_postępowanie II"

Sopot, 12 kwietnia 2017

Sopot, 19 kwietnia 2017