ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Usługa opracowania studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego polegającego na budowie innowacyjnego badawczego statku pełnomorskiego wraz z wymaganą dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu"

Sopot, 15 marca, 2017

Sopot, 29 marca, 2017