ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Usługa opracowania dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu >>BeAchcast Removal Restores marIne EnviRonment<< na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z programu Horyzont 2020"

Sopot, 6 grudnia 2016

Sopot, 14 grudnia 2016