OTWARTY NABÓR NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia: "Konkurs na nabór partnera IV do projektu >>System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych<< w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16"

Sopot, 7 listopada 2016

Sopot, 23 listopada 2016

Sopot, 29 listopada 2016