ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Usługa opracowania studium wykonalności dla projektu >>System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych<< wraz z dokumentacją techniczną lub finansową niezbędną do przygotowania lub realizacji projektu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"

Sopot, 21 października 2016

Sopot, 25 października 2016

Sopot, 26 października 2016

Sopot, 4 listopada 2016