ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Sukcesywne dostawy w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla IO PAN w Sopocie"

Sopot, 13 września 2016

Sopot, 15 września 2016

Sopot, 21 września 2016

Sopot, 17 października 2016