OTWARTY NABÓR NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przedmiot konkursu: "Konkurs na wybór partnera w zakresie badań biologicznych i zadań informatycznych do projektu w ramach Działania 1.1. RPO WP 2014-2020"

Sopot, 27 kwietnia 2016

Sopot, 30 maja 2016