OTWARTY NABÓR NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przedmiot konkursu: "Konkurs na wybór partnera w zakresie badań środowiskowych in situ do projektu w ramach Działania 1.1. RPO WP 2014-2020"

Sopot, 25 kwietnia 2016

Sopot, 30 maja 2016