ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Usługa opracowania studium wykonalności dla projektu >>System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych<<"

Sopot, 4 grudnia 2015

Sopot, 9 grudnia 2015

Sopot, 10 grudnia 2015 r.

Sopot, 18 grudnia 2015 r.