ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa sondy mikrostrukturalnej dla Instytutu Oceanologii PAN"

Subject of the procedure: "Delivery of Costal Vertical Turbulence Profiler for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences"

Dokumenty w języku polskim: Documents in english:

Sopot, 19 listopada 2015
Sopot, 19th November 2015Sopot, 25 listopada 2015

Sopot, 25th November 2015Sopot, 30 listopada 2015

Sopot, 30th November 2015

Sopot, 21 grudnia 2015