ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Dostawa zdjęcia satelitarnego Zatoki Puckiej wewnętrznej dla projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko""

Sopot, 16 listopada 2015

Sopot, 17 listopada 2015

Sopot, 19 listopada 2015

Sopot, 20 listopada 2015

Sopot, 23 listopada 2015

Sopot, 24 listopada 2015