ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Dostarczenie zdjęcia satelitarnego Zatoki Puckiej wewnętrznej dla projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko""

Sopot, 9 listopada 2015