ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Zebranie danych hydroakustycznych, analiza oraz wykonanie mapy występowania flory dennej wewnętrznej Zatoki Puckiej wraz z określeniem batymetrii i typu dna w ramach projektu pn. >Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej< w programie operacyjnym >Infrastruktura i Środowisko<"

Sopot, 1 października 2015

Sopot, 9 października 2015