ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiot zamówienia: "Usługa zebrania danych hydroakustycznych, analizy oraz wykonania mapy występowania flory dennej wewnętrznej Zatoki Puckiej wraz z określeniem batymetrii i typu dna w ramach projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" - II"

Sopot, 21 września 2015

Sopot, 28 września 2015

Sopot, 29 września 2015