ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa wielokanałowego systemu podwodnych radiometrów dla Instytutu Oceanologii PAN"

Subject of the procedure: "The delivery of multichannel submersible profiling system of radiometers for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences"

Dokumenty w języku polskim: Documents in english:

Sopot, 7 sierpnia 2015 r.Sopot, 17 sierpnia 2015 r.

Sopot, 24 sierpnia 2015