ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa hyperspektralnego systemu radiometrów do pomiarów reflektanci satelitarnej nad powierzchnią morza dla Instytutu Oceanologii PAN"

Subject of the procedure: "The delivery of hyperspectral radiance and irradiance sensors for above water determination of remote sensing reflectance for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences"

Dokumenty w języku polskim: Documents in english:

Sopot, 30 lipca 2015 r.

Sopot, 31 lipca 2015 r.

Sopot, 10 sierpnia 2015 r.

Sopot, 17 sierpnia 2015