OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Ogłoszenie o sprzedaży: "Instytut Oceanologii PAN oferuje do sprzedaży system łączności satelitarnej TracPhone V7"

W pełni sprawny system satelitarny został zdjęty z "Oceanii" ponieważ nie zapewniał łączności powyżej 65 równoleżnika (system oparty na satelitach geostacjonarnych). Uniemożliwiało to sprawną pracę w rejonach arktycznych. System bardzo dobrze działa n.p. na Bałtyku.
Możliwa jest konfiguracja numerów telefonicznych polskich i zagranicznych oraz dostęp do Internetu.
Data produkcji systemu Mini VSAT TracPhone V7, zgodnie z certyfikatem, wrzesień 2010.
Sprzęt można obejrzeć w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Cena do negocjacji.

Kontakt:
Kazimierz Groza
Naczelny Inżynier
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel. 58 73 11 703
kom. 693 022 068
email: groza@iopan.pl

Sopot, 28 lipca 2015 r.