ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Sukcesywne dostawy w ramach umowy ramowej odczynników chemicznych do badań naukowych dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 27 lipca 2015

Sopot, 12 sierpnia 2015

Sopot, 3 września 2015