ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa systemu zbierania danych, łączności, sterowania i zasilania pławy SatBałtyk oraz jego optymalizację w wyniku testćw morskich i wsparcie techniczne w eksploatacji systemu dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 17 lipca 2015 r.

Sopot, 4 sierpnia 2015 r.

Sopot, 19 sierpnia 2015 r.