ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Usługa opracowania studium wykonalności dla projektu "Internetowy ATLAS Zatoki Gdańskiej""

Sopot, 13 lipca 2015 r.

Sopot, 17 lipca 2015 r.

Sopot, 21 lipca 2015 r.