ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa systemu do analizy stężeń i składu izotopowego pierwiastków lekkich w gazach rozpuszczonych w wodzie morskiej dla Instytutu Oceanologii PAN"

Dokumenty w języku polskim:
Dokumenty w języku angielskim (documents in english):

Subject of the procedure: "the delivery of system for the measurements of concentration and isotopic composition of light elements in gases dissolved in seawater for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences"
No of the procedure IO/ZN/3/2015

Sopot, 01 lipca 2015 r.

Sopot, 08 lipca 2015 r.

Sopot, 17 lipca 2015 r.