ZAPYTANIE CENOWE

Zapytanie cenowe: "Usługa zebrania danych hydroakustycznych, analizy oraz wykonania mapy występowania flory dennej wewnętrznej Zatoki Puckiej wraz z określeniem batymetrii i typu dna w ramach projektu pn. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej” w programie operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko"

Sopot, 18 czerwca 2015 r.