ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa pięciu wieloparametrowych profilujących pływaków pomiarowych dla Instytutu Oceanologii PAN"

Dokumenty w języku polskim:
Dokumenty w języku angielskim (documents in english):

Subject of the procedure: "the delivery of five multiparameter profiling floats for the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences"

Sopot, 19 maja 2015 r.

Sopot, 26 maja 2015 r.