ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa pięciu wieloparametrowych profilujących pływaków pomiarowych dla Instytutu Oceanologii PAN"

Dokumenty w języku polskim: Dokumenty w języku polskim (documents in english):

Sopot, 7 maja 2015 r.

Sopot, 18 maja 2015 r.