ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Wykonanie usługi nasadzenia trzciny dla Projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko""

Sopot, 15 kwietnia 2015 r.

Sopot, 22 kwietnia 2015 r.