ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiot zapytania: "Usługa nasadzenia trzciny dla Projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko"

Sopot, 8 kwietnia 2015 r.

Sopot, 11 kwietnia 2015 r.