ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Wykonanie na podstawie danych akustycznych map rozmieszczenia trawy morskiej oraz makrofitobentosu na obszarze wewnętrznej Zatoki Puckiej dla Projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" "

Sopot, 15 grudnia 2014 r.

Sopot, 22. grudnia 2014 r.