ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania: "Wykonanie usługi nasadzenia trzciny (łącznie z jej pozyskaniem) dla Projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko""

Sopot, 8 października 2014 r.

Sopot, 16 października 2014 r.