ZAPYTANIE CENOWE

Zapytanie cenowe: "Usługa nasadzenia trzciny (łącznie z jej pozyskaniem) dla Projektu pn. "Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej" w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko "

Sopot, 2 października 2014 r.